English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   
Перегляди статей
321023
   

Левченко А.В. (Хмельницький національний університет) Комунікація і формування українського культурного простору.

 

                                   

Важливою частиною філософського дискурсу постає обговорення проблем, що стосуються осмислення місця України в світовому просторі, дослідження своєрідності українського світу в сучасних цивілізаційних реаліях, з’ясування механізмів і способів збереження національної ідентичності. Розуміння цих аспектів українського буття вимагає не стільки однолінійних підходів і тлумачень в дусі історицизму, а звернення до парадигми комунікативної філософії, яка виходить із значущості комунікації та порозуміння у творенні культурного простору існування тієї чи іншої спільноти.

Виправданим є застосування головних ідей комунікативної теорії у дослідженні різних вимірів людського буття, з’ясування ролі комунікації у формуванні простору соціальної взаємодії. Висновки комунікативної філософії мають пряме відношення до спроб визначення умов співіснування різних людей, груп у рамках єдиної комунікативної спільноти.

З позицій комунікативної філософії по-новому бачаться засади, на яких формується культурний простір українського буття. Як відомо, класики комунікативної філософії (К.-О.Апель, Ю.Габермас) були далекі від того, щоб вважати розум єдиною авторитетною інстанцією в пошуку загальних норм і цінностей людського співжиття. Ними була створена нова етика – етика відповідальності, яка бере на себе відповідальність за людську діяльність та її наслідки в глобальному світі. Така етика вимагає спільної солідаристської відповідальності людей за свої дії і розв’язання проблем шляхом досягнення порозуміння та інтерсуб’єктивного узгодження вихідних етичних норм та принципів, а також рівноправності всіх членів комунікативної спільноти. Відповідно до норм і цінностей етики відповідальності, можуть здійснюватися і здійснюються інтегративні процеси в суспільстві.

Можна констатувати, що основні принципи етики відповідальності складають необхідне підґрунтя для утвердження тих форм людського життя, які ґрунтуються на необхідності досягнення згоди і порозуміння, а самі форми людського співжиття мусять бути дискурсивно обґрунтованими (шляхом досягнення консенсусу в процесі обговорення або дискурсу). Подібна умова є надзвичайною для сучасного українського суспільства.

В аналізі тих чи інших форм соціального й національного буття неможливо не враховувати продуктивну силу комунікації, яка змінює реальні життєві відношення, призводить до встановлення нових взаємин між людьми і примушує рахуватися з позицією, думкою, правами кожного індивіда. Зберігає своє значення також орієнтація на осмислення світу у всій його різноманітності й широті, багатстві соціальних зв’язків і комунікативних процесів. Це свідчить про те, що в комунікації сконцентрована потужна енергія суспільного існування та національного розвитку. В різнобічності комунікації люди прагнуть віднайти принципи нового соціального порядку. Цілком природно, що на перший план висуваються загальнозначущі, гуманістичні мотиви та цінності, які є наслідком комунікації.

Нарешті, за умов комунікативності формується культура з відповідними її змісту національними формами. А завдяки комунікації відбувається входження національної культури до єдиного цивілізаційного простору співжиття.

Український культурний простір є, не в останню чергу, результатом дієвості й ефективності комунікації, виявом потреби в спілкуванні, в налагоджені контактів між людьми різних поглядів, віросповідань, переконань. У процесі комунікації встановлюється особливий стиль життя, ознаками якого постають солідарність, взаємна довіра, вільний розвиток особистості, гуманізм. Саме ці якості роблять можливим активне входження України до європейської культурної спільноти і до єдиного європейського комунікативного простору.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ